yanlış ilişki belirtileri - yanlış ilişkiyi bitirmek - ilişkide sürekli sorun çıkarmak

Yanlış İlişki Belirtileri

Yanlış ilişki, insanın gelişimine engel olan zararlı bir çift ilişkisidir. Biz insanlar çift ilişkisinde ve evlilikte ihtiyaçlarımızın tatminini ararız. Sevgili ya da eşe bağlanır, onunla kurduğumuz bağı güçlendirmeye ve derinleştirmeye çalışırız. Yanlış ilişkide bu mümkün olmadığı gibi, tam tersine olacak şekilde ilişki tümüyle yüzeysel, uzak ve soğuk bir ilişki olarak kalır.

Yanlış İlişki Değersiz Hissettirir

Yanlış ilişkide eşlerden biri diğerini davranışları ve sözleriyle değersiz hissettirir. Çift ilişkisinin ve evliliğin normalde eşleri değerli hissettirmesi beklenir. Birbiri için özel olan iki insanın ilişkisinden değersizlik hissettirmesi beklenmez. Yanlış ilişki yani zarar veren çift ilişkisi ise bu olumsuz etkiye ve değersiz hissettirme özelliğine sahip bir ilişki biçimidir.

Yanlış İlişkide Eşin Aile ve Arkadaşlara Yakın Olmasına İzin Verilmez

Yanlış ilişkilerde eşler ya da partnerler karşılarındaki insanı yakın çevrelerine yaklaştırmaz. Onu daha uzakta tutarken kendi sosyal çevreleri ile yakın ilişkilerini sürdürürler. Normalde evli iki insan da, evli olmayan bir çift de, birbirinin anne babası, kardeşleri ve yakın akrabaları ve arkadaş çevreleri ile tanışırlar. Bu tanışmalar doğal bir süreçte gerçekleşir. Her iki eş ya da partner de bunun gerçekleşmesine gönüllü olarak yaklaşır. Yanlış ilişkide ise bunun gerçekleşmemesi için çaba gösterilir. Eşlerden biri talep ettiğinde, bu talep reddedilir. Reddedilir çünkü tanıştırılmak istenmez. Bu da ilişkinin yanlışlığıyla ilgili önemli bir belirleyicidir. Samimi ve içten ilişkilerde doğal olarak ortaya çıkan bir durum, yanlış ilişkilerde engellenir ve gerçekleşmemesi için çaba gösterilir.

Yanlış İlişkide Eş, Değişim İçin Zorlar

İnsanlar arasındaki ilişkilerde, ilişkilerin tümünde “kabul” önemli bir değerdir. Kabul, ilişkide olduğumuz kişiyi farklılıklarından doğru yargılamamak, yadırgamamak ve gerçekte olduğu halini değiştirme çabasından kurtulmak anlamlarına sahiptir. Çift ilişkisinde “kabul” olmazsa olmaz önemli bir değerdir. Biz insanlar gündelik yaşamımızda karşılaştığımız ve bizden farklı olan insanları da, eşimizi de kabul ederek ilişkilerimizi ilerletiyor, kendimizi bireysel olarak geliştirebiliyoruz. Aksi halde, ne ilişkimizde, ne de kendimizde herhangi bir ilerleme kaydetmemiz mümkün olmuyor. Tüm enerjimiz de eşi / sevgiliyi değiştirme çabası sırasında harcanıyor. İşin kötü yanı, bir kez eşi /sevgiliyi değiştirme çabasına kapıldığınız zaman bu davranışı durdurmak da kolay olmuyor.

Yanlış İlişkide Güvensizlik Hakimdir

Yanlış ilişki, gelişmeyen bir ilişkidir. Bir çift zaman içinde birbirine olan güvenin net bir biçimde arttığını hisseder. Normal ilişkilerde çiftler bu güvenin artışıyla kendilerini daha iyi hissederek kendilerini ilişkiye bırakırlar. Çok sorgulayıcı, ve şüpheci davranmak zorunda hissetmezler çünkü arada güvene dayalı bir ilişki vardır. Yanlış ilişkide ise sorgulamalar ve şüpheler hiç bitmez. Her zaman canlı diri bir şekilde eşlerin aklında durur ve devam eder. Eşler birbirine yeminler de etseler, birbirlerine her konuda açık olma sözü de verseler bu gerçeği değiştiremezler. Güvensizlik ve uzaklaşma bir kader gibi ilişkileri süresince yaşanacaktır. Bu güvensizlik ve uzaklaşma normal bir durum olmadığı için eşlerin kendilerinde hissettikleri de genelde olumsuz duygular ve hisler olacaktır. “İyiye gitmiyoruz, ona asla güvenmiyorum” ya da “Ne yaparsam yapayım bana asla güvenmeyecek ve inanmayacak” şeklinde ifade edilen bir çaresizlik bu ilişkilerin ana temasıdır.

Yanlış İlişkide Eş Suçlayıcıdır

Yanlış ilişkide eşlerden biri diğerini sürekli olarak suçlar. Suçlayıcı olan eş, suçlayıcı olduğunun farkında değildir. Kendisinin ilişkiyi daha iyi bir hale getirmek amacıyla yapıcı eleştiriler yaptığını düşünerek hareket eder. Suçlayıcılık aslında çok net bir biçimde ortadadır ve suçlanan eş üzerinde yarattığı olumsuz etkiler de çok açıktır. Suçlayıcı olan, yadırgayıcı olan eş kendisinin suçlayıcılığını basit bir eleştiri olarak düşünedursun, suçlanan eş de zamanla suçlandığını anlamaz bir hale gelir. O da aynı şekilde eleştiri olduğunu düşünür bu suçlamaların. “Tüm ilişkiler böyledir” ya da “Tüm evlilikler böyledir” diyerek ilişkideki suçlayıcılığa katlanır. Zaman zaman suçlanmanın sıklığı ve yoğunluğu karşısında duygusal çöküşler yaşar. Kendisini eşinden uzak hisseder, yalnız, anlaşılmaz ve değersizlik hisleri zaman zaman şiddetlenir. Tüm bu olumsuz hislerin ve duygusal çöküşlerin önemli bir nedenini oluşturan eş tarafından sürekli suçlanma durumunu kabullenir. Kabullenmenin yanında, eşiyle arasında artık aşılması çok zor olan uçurumlar oluşmuştur.

Yanlış İlişkide Geçirilen Zaman Acı Verir

Yanlış ilişkide eş ya da partner ile geçirilen zaman mutluluk vermez. Anlık bir mutluluk görülebilse de, aslında birlikte geçirilen zamanlar yarardan çok zarar verir. Moral vermez, moral bozar. Normalde çiftler bir araya geldiklerinde mutluluğu, sevinci ve olumlu olumsuz her şeyi paylaşarak keyif alırlar. Yanlış ve toksik ilişkide ise iki eş birbirine mutluluk veremez. Birbirini mutlu edecek eylemleri sürdüremez ve güven de veremez. “İlişkimiz ve aramızdaki bağ giderek güçleniyor” diyebilmeleri çok zor olmaktadır çünkü aradaki ilişki olumsuzdur. Beraberken geçirilen zamanlarda eşler birbirine özellikle olumsuz duygular hissettirir ve bunu değiştirmek için de herhangi bir çaba göstermez. Üzen, inciten, kıran, utandıran bir ilişki kurma biçimi alışkanlık halini almıştır. Aşağılama, ayıplama, yadırgama gibi olumsuz davranışlara da rastlanan bu tipteki ilişkilerde beraber vakit geçirmekten kaçınmalar bu yüzden görülür.

Yanlış İlişkide Eş Sorumluluğu Kabul Etmez

Yanlış ilişkide eşlerden biri yaptığı hataların sorumluluğunu almayı reddeder. Her ilişkide ve ilişkilerin her döneminde yanlışlar, hatalar olabilmektedir. Yanlış yapan bir eş hatasını kabul ettiğinde, bu yapılan hataların telafisi de mümkün olmaktadır. Yapılan hatalar reddedildiğinde ise, sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etmeyen eş kendisini haklı çıkarmak gibi bir amaç edinir. Her durumda haklı olma ve her durumda doğru davranma iddiası ise gerçekten büyük bir iddiadır. Bu büyük iddia, zaman içinde ilişkiye yıkıcı etkiler yaparak eşlerin birbirinden uzaklaşmalarına neden olur.

Yanlış İlişkiyi Bitirmek

Yanlış ilişki keyif ve mutluluk vermez. Keyif ve mutluluk vermese ve çifti oluşturan kişilere rahatsızlık verse de, her ilişkiyi bitirmek zor olduğu gibi yanlış ilişki de bitirilmesi zor bir ilişkidir. İnsanlar bir çift olarak zaman geçirdikleri, çok derin olmasa da aralarında duygusal bir bağ oluştuğu ve beraber paylaşılan anılardan kopmak zor geldiği için yanlış ilişkiyi bitiremezler. Bir nevi alışkanlık gibi, ilişkiyi sürdürme eğilimindedirler. Aslında ilişki toksik, zehirleyici ve zararlıdır. Ancak paylaşımlar, anılar ve aradaki duygusal bağ kopmaya engel olur. Birbirine şiddet ve aşağılama yoluyla zarar veren çiftler dahi kopmak istemez.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir